081-909-9447


CAREERS

ร่วมงานกับ ฟุตสเต็ปฟลอร์

- สายอาชีพและความก้าวหน้า
- การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้
- สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
- สภาพแวดล้อมในการทำงาน
- โอกาสที่เท่าเทียม
- ความผูกพันต่อองค์กร

ตำแหน่งงาน

- ผู้แทนขายประจำภาคอีสาน จำนวน 1 อัตรา
- เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ จำนวน 1 อัตรา
- โฟร์แมน จำนวน 5 อัตรา
- ช่างติดตั้งกระเบื้องยาง ประจำภาค
      ภาคเหนือ ไม่จำกัดจำนวน
      ภาคใต้ ไม่จำกัดจำนวน

 

เรียน ท่านผู้สมัคร

ขอบคุณที่สนใจร่วมงานกับเรา ฟุตสเต็ปฟลอร์ ขอแจ้งว่าจะติดต่อท่านผ่านทาง email:center@footstepfloor.com หรือติดต่อ 02-958-7976 ต่อแผนกบุคคล หากท่านมีข้อสงสัยในการสมัครงาน โปรดติดต่อเบอร์ดังกล่าว

ขอบคุณท่านผู้สมัครที่สนใจร่วมงานกับเรา

บริษัท ฟุตสเต็ปฟลอร์ จำกัด.